IDEA INVEST / NAŠE PROJEKTY

Central Park

 
 
 
 

Central Park Zvolen

Viac oddychu a služieb

Central Park Zvolen predstavuje moderný polyfunkčný objekt s nákupným centrom vo východnej časti sídliska Západ vo Zvolene. Svojou polohou a architektonickým stvárnením vytvára zaujímavú hranicu medzi sídliskovou zástavbou, mestským parkom Lanice a pravým nábrežím rieky Hron.

Central Park Zvolen spĺňa všetky kritériá moderného nákupného centra a oddychovo – relaxačnej zóny pre všetky vekové katogórie.

Lokalita

Relax v srdci sídliska

Central Park sa nachádza vo východnej časti sídliska Západ vo Zvolene

Pozemok pre výstavbu sa rozprestiera na ploche takmer 15.000 m2. Z troch strán je ohraničený ulicami Nográdyho, Voljanského a Novozámocká. Z východnej strany tvorí jeho hranicu mestský park Lanice spolu s riekou Hron, čo novému objektu dodáva zaujímavú prírodnú kulisu. Celková zastavaná plocha po ukončení výstavby dosiahne 3520 m2.

„Z čitateľnej urbanistickej koncepcie sídliska Západ je umiestnenie polyfunkčného objektu v páse občianskej vybavenosti lemovanej zo severovýchodu Nográdyhou ulicou logické. Napriek jej „prerušeniu” bytovým domom na ulici Voljanského, tvorí toto územie so šírkou cca 180 m urbanisticky cielene vytvorené sídliskové centrum so sústredenou občianskou vybavenosťou, ktorú navrhovaný objekt ďalej rozvíja juhovýchodným smerom k rieke a doplňuje o chýbajúce funkcie. Zvažovaná funkčná náplň a cieľová skupina predpokladá prioritne návštevníka z priestoru sídliska, čo znižuje nároky na statickú aj dynamickú dopravu.“

Fotografie

Ceny parkovacích miest

01 – 22 400€/rok
88 – 122 400€/rok
23 – 87 300€/rok
123 – 166 nepredajné

V prípade platby za prenájom parkovacích miest jednorázovo za príslušný rok , poskytneme zľavu vo výške 10% z celkovej sumy. Príslušná zľava bude zahrnutá aj v zmluve o prenájme parkovacích miest.

Ceny parkovacích miest

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Číslo parkovacieho miesta

Informácie poskytneme na mailovej adrese: info@ideainvest.sk.

Zaujal vás náš projekt? Máte otázky?
Radi vám na ne odpovieme.

Kontaktný formulár

http://www.ideainvest.sk/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_diamond.svg
Vynikajúca lokalita

Projekt sa nachádza v južnej
časti sídliska Zvolen – Sekier
v blízkosti vodnej nádrže Môťová

http://www.ideainvest.sk/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_compass.svg
S nami si môžete vybrať

Riešená plocha je rozčlenená
na 20 stavebných parciel
a doplnkové obslužné plochy

http://www.ideainvest.sk/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layers2.svg
Vybavenie stavby je len na vás

Stačí vám základné vybavenie
(holodom), využijete viac Standard
alebo túžite po kompletnom
vybavení Exclusive?

http://www.ideainvest.sk/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_anchor.svg
Rezervujte si ešte dnes

Pre stanovenie orientačnej
ceny vyplňte prosím kontaktný
formulár
alebo nás kontaktujte
osobne +421 908 925 671.